Logo

Zapraszamy do udziału w Akademii Zdrowia i Urody. Celem projektu „Akademia Zdrowia i Urody” jest propagowanie wśród młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia, szczególnie w zakresie dbania o ciało oraz racjonalnego odżywiania. zajęciach w formie lekcji online oraz warsztatów stacjonarnych. Lekcje będą prowadzone przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz Partnerów Uczelni. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Więcej informacji znajduje się na stronie: wsiiz.pl/akademia-ziu